Materialers lambdaværdi (λ-værdi)

Isoleringsevne også kaldet lambdaværdi er et tal, der udtrykker hvor godt et materiale leder varmen. Dette angives med det græske bogstav lambda (λ).

Et materiales lambdaværdi angiver, hvor stor varmemængde, målt i Wh, der i løbet af 1 time ledes igennem materialet på 1 m² med en tykkelse på 1 m, når temperaturforskellen mellem de to flader er 1° C.

Spar på varmen allerede i dag.

Vi holder varmen inde og udgifterne nede. Gør som din nabo: Skab balance, og tjen samtidig omkring 5.000-15.000 kr. om året. Vi garanterer dig den bedste kvalitet til prisen

Varmeledningsevnen måles i W/mK  ( Watt pr. meter Kelvin) efter devisen: jo højere λ-værdi, jo bedre er materialet til at lede varme. Og omvendt: jo lavere λ-værdi, jo bedre isolerer materialet. Derfor er deciderede isoleringsmaterialer bl.a. kendetegnet ved at have meget lave λ-værdier.

Vores materialer har en lambdaværdi på mellem 32-38. Lavest er IsoPearl Grey med en lambdaværdi på 32 og papiruld har den højeste lambdaværdi på 38. Der er dog også en stor forskel på prisen på disse 2 materialer, hvorfor papiruld ofte er at foretrække.

Der er meget stor forskel på hvor gode forskellige materialer er til at lede varme. Eksempelvis er isoleringsmaterialer ekstremt dårlige varmeledere, mens metaller er virkelig gode varmeledere.

 

Materialet Materialets rumvægt i tør tilstand kg/m³ Praktisk λ – værdiKcal/m· h · °C
Natursten 2500 – 2700 1,50 – 3,00
Beton armeret og uarmeret 2300 1,50
Cementmørtel (slidlag, sokkelpuds) 2000 1,0
KC – Mørtel ( opmuringsmørtel) 1800 0,90
K – mørtel ( indvendig pudsmørtel) 1700 0,80
Porebeton, udvendig med limede fuger eller opsat i forskalling 650500400 0,180,140,12
Porebeton, indvendig, med limede fuger eller opsat i forskalling 650500400300 0,160,130,110,09
Murværk af porebeton, pudset udvendigt 650500400 0,230,190,17
Klinkerbeton ( lecablokke) opsat i forskalling udvendig 700600500 0,200,160,14
Klinkerbeton indvendig opsat i forskalling 700600500 0,190,150,13
Murværk af klinkerbeton, Pudset udvendigt 800700600500 0,280,240,210,19
Murværk af massive betonsten 2000 1,00
Murværk af massive kalksandsten 1800 0,80
Murværk af massive teglsten 1800 0,60
Murværk af massive teglsten 1600 0,50
Murværk af massive teglsten 1400 0,45
Murværk af massive teglsten 1200 0,35
Murværk af mangehuls teglsten 1600 0,60
Murværk af mangehuls teglsten 1400 0,50
Murværk af mangehuls teglsten 1200 0,45
Murværk af mangehuls teglsten 1000 0,35
Gran og fyr, vinkelret på fibrene 500 0,12
Træuldbetonplader 250 – 500 0,06 – 0,10
Bløde træfiberplader 300 0,045
Ekspanderet kork 210 0,040
Ekspanderet kork 140 0,035
Mineraluld 15 – 200 0,035 – 0,040
Polystyren Plastikskum 20 – 30 0,035
Fyldmasse af sand (tørt) 1700 0,35
Fyldmasse af knust porebeton 400 0,12
Fyldmasse af opblærede teglklinker ( leca) 450 0,10
Fyldmasse af granuleret slagge (tørt) 250 0,08
Fyldmasse af granuleret mineraluld 150 0,04

 

GD Star Rating
loading...
Lambdaværdi, 4.3 out of 5 based on 10 ratings