Materialers lambdaværdi (λ-værdi)

Isoleringsevne også kaldet lambdaværdi er et tal, der udtrykker hvor godt et materiale leder varmen. Dette angives med det græske bogstav lambda (λ).

Et materiales lambdaværdi angiver, hvor stor varmemængde, målt i Wh, der i løbet af 1 time ledes igennem materialet på 1 m² med en tykkelse på 1 m, når temperaturforskellen mellem de to flader er 1° C.

Spar på varmen allerede i dag.

Vi holder varmen inde og udgifterne nede. Gør som din nabo: Skab balance, og tjen samtidig omkring 5.000-15.000 kr. om året. Vi garanterer dig den bedste kvalitet til prisen

Varmeledningsevnen måles i W/mK  ( Watt pr. meter Kelvin) efter devisen: jo højere λ-værdi, jo bedre er materialet til at lede varme. Og omvendt: jo lavere λ-værdi, jo bedre isolerer materialet. Derfor er deciderede isoleringsmaterialer bl.a. kendetegnet ved at have meget lave λ-værdier.

Vores materialer har en lambdaværdi på mellem 32-38. Lavest er IsoPearl Grey med en lambdaværdi på 32 og papiruld har den højeste lambdaværdi på 38. Der er dog også en stor forskel på prisen på disse 2 materialer, hvorfor papiruld ofte er at foretrække.

Der er meget stor forskel på hvor gode forskellige materialer er til at lede varme. Eksempelvis er isoleringsmaterialer ekstremt dårlige varmeledere, mens metaller er virkelig gode varmeledere.

 

MaterialetMaterialets rumvægt i tør tilstand kg/m³Praktisk λ – værdiKcal/m· h · °C
Natursten2500 – 27001,50 – 3,00
Beton armeret og uarmeret23001,50
Cementmørtel (slidlag, sokkelpuds)20001,0
KC – Mørtel ( opmuringsmørtel)18000,90
K – mørtel ( indvendig pudsmørtel)17000,80
Porebeton, udvendig med limede fuger eller opsat i forskalling6505004000,180,140,12
Porebeton, indvendig, med limede fuger eller opsat i forskalling6505004003000,160,130,110,09
Murværk af porebeton, pudset udvendigt6505004000,230,190,17
Klinkerbeton ( lecablokke) opsat i forskalling udvendig7006005000,200,160,14
Klinkerbeton indvendig opsat i forskalling7006005000,190,150,13
Murværk af klinkerbeton, Pudset udvendigt8007006005000,280,240,210,19
Murværk af massive betonsten20001,00
Murværk af massive kalksandsten18000,80
Murværk af massive teglsten18000,60
Murværk af massive teglsten16000,50
Murværk af massive teglsten14000,45
Murværk af massive teglsten12000,35
Murværk af mangehuls teglsten16000,60
Murværk af mangehuls teglsten14000,50
Murværk af mangehuls teglsten12000,45
Murværk af mangehuls teglsten10000,35
Gran og fyr, vinkelret på fibrene5000,12
Træuldbetonplader250 – 5000,06 – 0,10
Bløde træfiberplader3000,045
Ekspanderet kork2100,040
Ekspanderet kork1400,035
Mineraluld15 – 2000,035 – 0,040
Polystyren Plastikskum20 – 300,035
Fyldmasse af sand (tørt)17000,35
Fyldmasse af knust porebeton4000,12
Fyldmasse af opblærede teglklinker ( leca)4500,10
Fyldmasse af granuleret slagge (tørt)2500,08
Fyldmasse af granuleret mineraluld1500,04

 

GD Star Rating
loading...
Lambdaværdi, 4.4 out of 5 based on 11 ratings